Gàidhlig as t-Earrach | Spring Gaelic Weekend

An 3mh – 5mh dhen Ghiblean 

April 3 – 5, 2020

A bheil sibh a’ sireadh cothrom gus Gàidhlig a bhruidhinn agus na sgilean cànan agaibh a leasachadh? Thigibh dhan deireadh-seachdain, Gàidhlig as t-Earrach, far am bi clasaichean ann airson gach ìre [Luchd-tòiseachdaidh, Luchd Eadar-mheadhonach, agus Clas nam Fileantach], agus far am bi naidheachdan, òrain, ceòl, danns’, agus capadaich gu leòr. Tha an deireadh-seachdain seo airson nan inbheach a-mhàin (18 bliadhna ’s nas sine). Are you looking for an opportunity to speak Gaelic and to improve on your language skills? Come to our Spring Gaelic Immersion Weekend, Gàidhlig as t-Earrach, where there will be classes offered for every level [Beginner Class, Intermediate Class, and Fluent Speakers Class], and where we will be engaging in Gaelic stories, songs, music, dance, and plenty of Gaelic conversation. This weekend in particular is for adults only (18 years and older).  
 • Day Student [includes lunch]
  • Saturday classes only: $55 + tax
  • Saturday and Sunday: $110 + tax
 • Friday Night Arrival [classes, weekend stay and meals]
  • Double (shared room): $225 + tax
  • Single: $250 + tax
 • Saturday Morning Arrival [classes, night stay and meals]
  • Double (shared room): $180 + tax
  • Single: $195 + tax

Please note that a $50 non-refundable deposit (per person) is due upon registering.

Click here to begin the process now.

For more information, contact Gaelic Director Colin MacDonald at colin@gaeliccollege.edu.