Gaelic Language – Level 2

Colaisde na Gàidhlig | The Gaelic College

Online Instructional Video Lessons

GAELIC LANGUAGE with CARMEN MACARTHUR

The $20 fee covers a 6 month subscription.

$20.00

LEVEL 2
11. Càite bheil? / Where is?
12. Creutairean / Animals
13. Dé tha thu deanadh? / What are you doing?
14. Lathaichean na seachdain / Days of the week
15. An Colainn / The Body
16. An Teaghlach / The Family (Part 1)
17. An Teaghlach / The Family (Part 2)
18. An gabh thu tì? / Will you have tea?  
19. An toil leat…? / Do you like…?
20. Naidheachd bheag: La a Bhréitheanais/ Little Story: Judgement Day

Description

LEVEL 2
11. Càite bheil? / Where is?
12. Creutairean / Animals
13. Dé tha thu deanadh? / What are you doing?
14. Lathaichean na seachdain / Days of the week
15. An Colainn / The Body
16. An Teaghlach / The Family (Part 1)
17. An Teaghlach / The Family (Part 2)
18. An gabh thu tì? / Will you have tea?  
19. An toil leat…? / Do you like…?
20. Naidheachd bheag: La a Bhréitheanais/ Little Story: Judgement Day