Dominique Dodge

Dominique`s first CD.

$23.95

 1. An Innis Aigh
 2. Vallafield
 3. Breemie`s Daughter
 4. Wedding Reel
 5. Cucanandy
 6. Michelle`s
 7. Ibhi Ata
 8. Buain a`Choirce
 9. Clergy`s Lamentation
 10. Carpenter Joe
 11. An Cluinn thu, Leannain
 12. The Shepherdess
 13. Gur Mis tha gu Craiteach o`n Cliridh
 14. The Oracle
 15. Tryst
   

Description

 1. An Innis Aigh
 2. Vallafield
 3. Breemie`s Daughter
 4. Wedding Reel
 5. Cucanandy
 6. Michelle`s
 7. Ibhi Ata
 8. Buain a`Choirce
 9. Clergy`s Lamentation
 10. Carpenter Joe
 11. An Cluinn thu, Leannain
 12. The Shepherdess
 13. Gur Mis tha gu Craiteach o`n Cliridh
 14. The Oracle
 15. Tryst